Announcements

Lu

Derrick Wang Lu

Yu-Kuan Wang and Yong Cheng Lu of DeKalb announce the birth of a son, Derrick Wang Lu, on May 8, 2013. He weighed 8 pounds, 2 ounces.

Grandparent is Yung-Hsin Wang Chen of DeKalb.

 

Loading more